בן-יאיר סופיה

M.A

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תחומי מחקר ועניין

 מתמטיקה בגיל הרך

השכלה
  • M.A. + תיזה. מסלול - הוראת המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון.
  • B.ed לימודי הוראה- המכללה לחינוך ע"ש קיי, מסלול: גיל רך, התמחות: מתמטיקה.