בן אבגי דיין חנה

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תחומי מחקר ועניין

מקרא