בלנקי אירנה

P.hD

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

  • לשון עברית
  • עברית כשפה שניה