בורוכובסקי-חדד ריקי

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין