אנטלר יוספה

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

מנהלת המכינה

תחומי מחקר ועניין

מקרא