אלסייד חאלד

P.hD

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריך פדגוגי

תפקיד ניהולי

מרכז תמיכה לסטודנטים בדואים

תחומי מחקר ועניין