תטה ליבך לתבונה - מעגלי מחקר

קול קורא להגשת הצעות לכנס "תטה ליבך לתבונה - מעגלי מחקר במכללת קיי" 2015

ביום שני ה-7 בדצמבר 2015
תקיים מכללת קיי את כנס המחקר השנתי השלישי" תטה ליבך לתבונה - מעגלי מחקר במכללת קיי".

מטרתו של הכנס היא לשמש במה לפעילות המחקרית במכללת קיי. בכנס יוצגו מחקרים בתחום החינוך והדיסציפלינות של חברי הסגל במכללת קיי ושותפיהם, בשלבים השונים של החקר: מחקרים שכבר הושלמו, מחקרים בתהליך וכן רעיונות למחקרים אישיים ושיתופיים. כמו כן יוצגו מחקרים משותפים של מרצים וסטודנטים הלומדים במסגרות השונות של הלימודים בתואר השני.

הכנס נועד לקהילת ההוראה והחינוך במכללת קיי: סגל המכללה והסטודנטים וכן שותפינו במערכת החינוך.

אנחנו מזמינים אתכם להגיש הצעות להצגה בכנס, על פי אחד מסוגי ההצגות המוצעות להלן:
 

סוגי ההצגות

  1. הצגת מחקר בשולחן עגול (30 דקות: מהן 15דקות להצגה ו-15 דקות לשאלות ודיון).
  2. מושב הרצאות מאורגן על ידי צוותים לפי נושא משותף (90 דקות).
  3. מושב רב-שיח (סימפוזיון): מספר מציגים ידונו בהיבטים שונים של נושא תיאורטי, מחקרי או יישומי. מציעי הסימפוזיון יקבעו את יו"ר הסימפוזיון, וההצעה תכלול גם את סדר המציגים ואת שם הדובר, שיסכם את הדיון (90 דקות).
  4. כרזה מונחית (60 דקות): בתחילת המושב יתאר כל מציג את נושא הכרזה שלו במשך כ-3 דקות. לאחר מכן כל מציג יעמוד ליד הכרזה שלו והמשתתפים יעברו בין הכרזות ויוכלו לקיים שיחות ודיונים חופשיים עם המציגים. ניתן להציג כרזה בגודל 70 סמ' (רוחב)  100 סמ' (גובה) על גבי לוח או באמצעות מיצג דיגיטלי. לאחר הכנס תוצגנה הכרזות על הקירות ברחבי המכללה ובאתר הכנס.
  5. סדנא התנסותית (45 דקות: 25 דקות להצגה והתנסות ו-20 דקות לדיון). בסדנה יפעילו המציגים את קהל המשתתפים בפעילות הממחישה את שיטת המחקר וינהלו דיון בסוגיות הייחודיות הקשורות לשיטה.

הנחיות להגשת הצעות

להצגת מחקר
יש לשלוח הצעה בהיקף של 250 מילים שתתייחס למרכיבים הבאים:

*מטרת המחקר ורקע תיאורטי קצר
*שיטת המחקר ונושאי הדיון
*תמצית התוצאות
*מסקנות תיאורטיות ומעשיות
*רשימה ביבליוגרפית קצרה (3-2 פריטים שהוזכרו בתקציר)

 
להצגת מחקר בתהליך
יש לשלוח הצעה קצרה (בהיקף עד 250 מילים) ולהדגיש את שאלות לדיון.

להצגת רעיון למחקר
וקריאה לשותפים יש לשלוח תיאור (בהיקף עד 250 מילים) של הרעיון, הרציונל / מטרת המחקר, המוטיבציה למחקר, וכל מידע אחר שיוכל לסייע למשתתפים בחשיבה ובתכנון המחקר.

לסימפוזיון
יש לשלוח הצעת תקציר קצרה (100 מילים), שתציג את הרציונל של הסימפוזיון ואת ההיבטים של הנושא הנדון. בנוסף, יש לצרף את עיקרי הדברים של כל אחד מהמשתתפים (כל מציג ישלח תיאור בן כ- 100 מילים).

לסדנה התנסותית יש לשלוח תיאור הפעילות, ו/או שיטת המחקר בה יתנסו המשתתפים.

יש להקפיד על כתיבה מדויקת בהתאם להנחיות. הצעות שכותביהן לא יקפידו על כתיבה בהתאם להנחיות, תוחזרנה לכותביהן.
עינו בדוגמאות בספר הכנס שהתקיים בשנת 2012.

 את ההצעות יש לשלוח עד מוצאי שבת ה- 24 באוקטובר 2015.

לטופס הגשת הצעות - לחצו כאן

sign

 
בשאלות ו/או התלבטויות ניתן לפנות לגב' גילה אביטל, מזכירת הכנס -
טלפון: 08-6402752 דוא"ל: educonf@Kaye.ac.il
 
בברכה,
ד"ר אולז'ן גולדשטיין וחברי ועדת הכנס,
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי