עזרה ראשונה במכללה

הוראות למקרה פגיעה

 
הזעקת עזרה:
חובש המכללה חזי 054-4968645 / 795 *                    מד"א 101
                   אבחון ומתן מענה טיפולי ראשוני
       הרחקת הסקרנים
 
מיקום ערכות עזרה ראשונה
 
מס"ד
מיקום
טלפון
בניין אמנות
משרד אמ"ח
751
 
מחסן פיסול 2002
852
 
סדנת רישום 2009
 
בניין חנ"ג
מחסן חנ"ג
761
 
חדר כושר
849
בניין ראשי
מרכז מידע
795 / 777
 
אולם ספרייה
738
 
חדר שכפול
771
 
מכינה
728/729
 
מנהלת משק
862
 
סדנת סמל
817
חצר
אחזקה
804
 
מחסן ציוד
722
בניין מדעים
מעבדת מדעים
789

מגישי עזרה ראשונה

 
מס"דשם ומשפחהמיקוםטלפון
1 מזי כהן בניין ראשי 785
2 שולי אלון בניין ראשי 709
3 נורית עבדו בניין ראשי 878
4 טל גיא בניין מדעים 781
5 אלינור פרוזנסקי בניין מדעים 778
6 שרון מצליח בניין חנ"ג 0545548651
7 איציק עזרן בניין אומנות 0545252617
 
ערכת ההחייאה נמצאת במשרד אחזקה