חדשות הבִּנְאוּם

glob  

חדשות הבִּנְאוּם

מטרת עלון המידע המקוון "חדשות הבִּנְאוּם" לספק לחברי הסגל האקדמי והמנהלי ולסטודנטים במכללת קיי כאחד, מידע אודות פעילויות בינלאומיות אקדמיות שונות המתקיימות במכללה בתחומי הוראה ומחקר. בהיותו עלון מקוון, הוא כולל גם קישורים לסרטונים ואתרים הקשורים לבנאום.

עורכת: ד"ר לירון שוקטי, ראש היחידה לקשרי חוץ אקדמיים ומנהלת פרויקט טמפוס איריס במכללה
הגהה לשונית: ד"ר עדית שר

    גיליונות:
     
   

 

 

 

Save

Save