דירקטוריון המכללה

חברי הדירקטוריון

  • אלחנן הכהן - יו"ר
  • אשר שלמה
  • גבריאל גולן
  • גדעון שני
  • ד"ר דרורי גניאל
  • חסיה ישראלי
  • יוסף כלב
  • פרופ' נחום פינגר
  • רו"ח עומרי וולף