נוהל טיולים

שימו לב! את הטופס יש לשלוח בדוא"ל הן לאירית שלומוביץ, מרכזת ההסעות והן לראובן סולטן, המנב"ט:

אירית שלומוביץ - irrit@kaye.ac.il

ראובן סולטן - reuvens@kaye.ac.il