אודות

מינהל סטודנטים מסייע ומטפל בסטודנטים הלומדים בתכניות להכשרה ל- B.Ed מקבלתם ועד לסיום לימודיהם.

 
השירותים הניתנים לסטודנטים על-ידי היחידה:
 • מערך מסייע - הלוואות משרד החינוך (פרטים מתפרסמים באתר המכללה כל שנה בחודש נובמבר)
 • שאלון עובד הוראה (מיועד לסטודנטים בשנה ג' וסטודנטים בהסבת אקדמאים)
 • אישורי לימודים (שנים קודמות בלבד)
 • אישור סיום 80% לסטודנטים שנה ג', ד' והסבת אקדמאים (לקראת כניסתם לסדנת סטאז')
 • אישורי סיום לימודים לקראת תעודת הוראה / תואר B.Ed.
 • עדכון פטורים והכרות בלימודים קודמים, הניתנים ע"י ראש תכניות/חוגים
 • תעודות לבוגרים
 • מעבר מתכנית לתכנית / מהתמחות להתמחות
 • חידוש הרשמה
 • סיווג רמות לימוד עברית/ערבית/אנגלית
 • שינוי ועדכון פרטים אישיים
 • טיפול בפניות סטודנטים ובוגרים