אודות

מידע כללי אודות הסטאז'
שנת ההתמחות בהוראה (סטאז') היא שנת עבודתו הראשונה של עובד ההוראה המתחיל. היא מגשרת בין שני שלבים: שלב ההכשרה להוראה ושלב ההוראה עצמה. בשנת ההתמחות בהוראה משתלב המתמחה בעבודה בגן ילדים או בבית ספר, בהיקף של שליש משרה לפחות.            

החל משנת הלימודים תש"ס קיימת חובת התמחות בהוראה – סטאז' לכל עובדי הוראה ואיתה חובת ההשתתפות בסדנת סטאז' שנתית.

יכולים להרשם לסטאז' סטודנטים החל משנה ד' שסיימו לפחות 80% מהלימודים לתואר B.Ed, או סטודנטים בתכנית להסבת אקדמאים שסיימו  16 נק"ז בשנה הראשונה בלימודי תעודת ההוראה (החל מתשע"ז). כמו-כן, תנאי להרשמה הוא סיום ההתנסות בהוראה, קורס לביטחון ובטיחות, קורס זהירות בדרכים, קורס עזרה ראשונה וציון עובר בעבודה המעשית.

במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי מתקיימות  כ- 30 סדנאות התמחות שונות מידי שנה. סדנאות על פי  תחומי התמחות ומסלולים המתקיימות במכללה, סדנאות בדגם "חממה", יישוביות, מוסדיות ובין מוסדיות, במודל M.I.T  - רב משתתפים (מורים מתמחים, מורים מתחילים ומורים חונכים) המתקיימות ביישובים השונים ובבתי הספר ברחבי הנגב.

בסדנאות הליווי וההדרכה השונות מתקיימים מפגשים לאורך שנת ההתמחות ברוח התיאוריה להכוונה עצמית, הפועלת ברוח ההכוונה העצמית (Deci & Ryan, 2000). תיאוריה זו דוגלת כי לאדם שלושה צרכים פסיכולוגים בסיסיים ואוניברסליים: הצורך בקשר ובשייכות, הצורך במסוגלות והצורך באוטונומיה. סיפוקם של שלושה צרכים אלה תורם להתפתחות מיטבית, למוטיבציה פנימית, להשקעה, ולהסתגלות רגשית וחברתית. אנו מאמינים כי תמיכה בצרכים אלה במסגרות הסדנה מסייעת בשלב הכניסה להוראה, מעצימה ומסייעת בפיתוח התנהגות פרואקטיבית, יוזמת ומחוללת שינויים.

התכנים בסדנאות השונות נוגעים להתמודדות עם קשיים רגשיים והוראתיים בדגש על פיתוח זהות מקצועית של עובד ההוראה המתחיל במפגש עם ההוראה בשטח, תוך ניתוח סיטואציות חינוכיות שעמן מתמודדים מורים חדשים, בדגש על סילבוס מתפתח וצומח על פי צרכי המתמחים בסדנא.  

באתר תוכלו למצוא מענה ומידע עדכני בנושא ההתמחות: תהליכי חונכות, תהליכי הערכה, מטלות וחובות בסדנאות ההתמחות, ועוד. כמו-כן, מידע נוסף לשירותכם באתר האגף ההתמחות והכניסה להוראה במשרד החינוך. 

אתם מוזמנים לפנות בכל שאלה ובקשה, באמצעות הדוא"ל. 

בברכת הצלחה

ענת קסלר מרכזת התמחות בהוראה (סטאז')

נורית אווסקר- תשע"ו
ליצירת קשר: 

ענת קסלר

anat.kessler@gmail.com

 שעות קבלה - יום א' 15:00-16:00

מזכירות הסטאז'- זלדין מגי וכרמלה אוחיון