אודות המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

מרכז חקר ויישומים בחינוך

ראש המרכז – ד"ר חיה קפלן, חברת סגל במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.

 
 
 
מטרת העל של המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית במכללת קיי הנה לקדם את החיבורים בין עולם התיאוריה והמחקר בתחומים של מוטיבציה והכוונה עצמית ובין תהליכי ההכשרה של מורים, תהליכי הוראה-למידה בכיתה ותהליכי שינוי בבתי ספר. מטרות המרכז הנן:
א. להכשיר מורים שיהיו מכוונים לעולם הרגשי – מוטיבציוני של התלמידים ובעלי כלים להוראה תומכת מוטיבציה והכוונה עצמית.
ב. לטפח את בית הספר כסביבה חינוכית- רגשית אופטימאלית להתפתחות התלמידים ולהתפתחות מקצועית של המורים.
ג. לקדם  מיטביות wellbeing) ) במערכות חינוך וקהילה.
ד. לבנות דרכי הוראה-למידה המכוונות לטיפוח מוטיבציה אוטונומית-פנימית ללמידה בקרב תלמידים ומוטיבציה להוראה בקרב מורים.
 
המרכז נותן שירות לבתי ספר רגילים, בתי ספר של החינוך המיוחד, יסודיים ועל-יסודיים, בקהילה היהודית והבדואית. המרכז פועל בגישה מערכתית, לצד התערבויות בדגשים ייחודיים וספציפיים.
כל פעילות מלווה בתהליכי הערכה ומחקר, המזינים את העבודה בשטח.
המרכז פועל בשיתוף עם גורמים בקהילה, כמו מתנ"סים, שירותים פסיכולוגיים ויועצים חינוכיים.
 
המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית במכללת קיי פועל בשיתוף עם "הקבוצה לחקר מוטיבציה בהורות ובחינוך",
במחלקה לחינוך, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בראשותו של פרופ' אבי עשור
 


המרכז למוטיבציה ולהכוונה עצמית אירח את פרופ' אדוארד דיסי ביום ד' ה- 30 במאי 2012

המצגת שהציג פרופ' אדוארד דיסי:
Promoting Autonomous Motivation in Teacher Training and in Schools