יחידות אקדמיות

מרכז קורן - ג'יטלי

מרכז קורן - ג'יטלי

"מרכז קורן - ג'יטלי", הנושא את שמו של חברינו ד"ר איציק קורן ז"ל, פועל בחסות משרד הדיקן של מכללת קיי בשיתוף מכון ג'יטלי על מנת לקרב בין סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים, הלומדים במכללת קיי.

ד"ר יצחק קורן היה חבר קיבוץ מגן ומרצה במכללה, אוהב אדם אשר האמין בקירוב לבבות בין סטודנטים יהודים לבין סטודנטים ערבים הלומדים במכללה.

מרכז קורן - ג'יטלי הוקם באמצעות עזרתו האדיבה של גרי ג'ייקובס, איש עסקים החי בארצות הברית ומקדיש זמן ומשאבים לטיפוח מנהיגות צעירה באזורי קונפליקט.

המרכז, שהוקם בשנת הלימודים תשע"ב, מוקדש לקירוב לבבות בין סטודנטים יהודים לבין סטודנטים ערבים הלומדים במכללה. מסתבר שאין די בשהייה בכיתות הלימוד. דרוש מאמץ מכוון, כדי לגלות את המשותף והשונה בקרב בני התרבויות השונות וצריך ללמוד לכבד אותם.

במסגרת המרכז מתקיימת פעילות ענפה אשר כוללת מדי שנה תכניות מגוונות וסדנאות שונות המיועדות לסטודנטים כגון סדנת צילום, תיאטרון, תקשורת בין אישית ועוד. כמו כן תתקיים השתלמות למרצים אשר מטרתה מתן כלים להתמודדות עם קונפליקטים תרבותיים בכיתה ועידוד לשיח דיאלוגי בין סטודנטים יהודים וערבים.

כמו כן מקיים המרכז סיורים כגון סיור ליפו בהנחיית יורם פרץ, מורה ואמן. בשיטוט באחת הסמטאות ביפו נתקלה הקבוצה בגרפיטי המתאים לרוח המקום - "יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים".

במהלך השנה הנוכחית יקיים המרכז יום עיון אשר יארח מגוון דוברים ערבים ויהודים אשר ישוחחו על נושאים אקטואליים שונים וכן תערוכה המציגה את תוצרי סדנת הצילום בנוסף יתקיים השנה פרלמנט שיח של סטודנטים בנושאים אקטואליים אשר ינחו אותו הסטודנטים השותפים במרכז.

לפתיחת עלון - פרחים מגני החינוך - לחצו כאן

 

 

 

המקום

מרכז חקר: המקום - מרחב משמעותי ללמידה

The Place for Significant Learning

ראש המרכז: ד"ר ארנון בן-ישראל
 
  מטרות המרכז 

מרכז החקר בוחן את שדה החינוך מנקודת המבט המרחבית מבית מדרשם של הגיאוגרפיה התרבותית, האדריכלות והאנתרופולוגיה, בהתבסס על כלי חקר איכותניים וכמותניים. מרכז החקר המקום - מרחב משמעותי ללמידה מכנס, מתכלל ומעודד עשייה מחקרית הבוחנת היבטים מרחביים וסביבתיים שונים, הקשורים לתהליכי החינוך הפורמאליים והבלתי-פורמאליים בישראל. שתי תמות-על נבחנות דרך שאלות המפתח הבאות - כיצד המרחב מחנך? וכיצד החינוך מְמָרְחֶב?

כיצד המרחב מחנך? אלו סמלים וערכים 'גלומים' במרחב הגיאוגרפי, כיצד הם נחווים ועל ידי מי? זאת בהקשרים מרחביים שונים: יישוב, שכונה, כלא, בסיס צבאי, כביש, מוסד חינוכי, כיתה, חצר בית-הספר...

כיצד החינוך מְמָרְחֶב? מהו תפקידו של החינוך בעיצוב המרחב הגיאוגרפי? כיצד שדה החינוך פועל ככוח הגורם להגירה של אנשים ממקום למקום – כוח המעודד התיישבות מחד, או לחילופין כוח הפולט מתיישבים מהפריפריה? כיצד החינוך עשוי לכונן 'תחושת מקום חיובית' ומאידך עלול לערער חיבור של אדם למקום, ולייצר תחושת מלכוד וגטו? האם ואם כן מדוע עומדות כיום סוגיות חינוכיות במרכז התארגנויות קהילתיות ומאידך בלב מאבקים עזים המשפיעים על קהילות ולעיתים מערערים על יסודותיהן?

 
  פירוט הסוגיות בהן עוסק המרכז: 

• קידום גישת PBE - Place-Based-Education
• חקר מערכות היחסים שמתהוות בין המוסד החינוכי, הקהילה שבתוכה הוא פועל והסביבה הסמוכה להם.
• עיצוב חללי הלימוד וחצר בית הספר כ'מקום'.
• הפוטנציאל של החלפת ההקשר המרחבי במסגרת Wilderness therapy, Outdoor training, בדגש על מסעות חינוכיים במרחב הפתוח לנוער ולקבוצות חברתיות מובחנות אחרות.
• חינוך במרחבים אקולוגיים – שטחים פתוחים, גינות קהילתיות ומרכזי קיימות שכונתיים כמעצבי תודעה חברתית-סביבתית.
• התנועה כאקט חינוכי –ההליכה אל בית-הספר, בתוכו וממנו: חשיבות, בטיחות ופוטנציאל חינוכי.
• העיר/הכפר כבית ספר - הפוטנציאל החינוכי שקיים במרחב היישובי היומיומי.
• בתי ספר ומוסדות חינוכיים כסוכני שינוי של המרחב: תהליכי הגירה בעקבות יוזמות חינוכיות, איכות החינוך וגישות חינוכיות המתפקדות כמחזקות לכידות קהילתית ולחילופין סודקות ואף מפרקות קהילות.

 
  תרומת המרכז 
יצירת שיח אקדמי בין-תחומי, הבוחן היבטים חינוכיים-מרחביים בישראל הוא רב חשיבות. במהלך פעילות המרכז ישורטטו העקרונות החברתיים והמרחביים אשר מזמינים תהליכי למידה משמעותית ולמידה מבוססת-מקום, ובכלל זאת למידה חוץ כיתתית, חוץ בית-ספרית, בסביבה הטבעית והיישובית ובזיקות עמוקות עם הקהילה והעיר/היישוב. ממד זה של חינוך/מרחב זוכה לעדנה בשנים האחרונות בארצות הברית ובאירופה אולם בארץ מצוי רק בראשית דרכו ומגודר בד"כ לתוככי ההגדרה של "החינוך הסביבתי".
 
  אוכלוסיית היעד 
המרכז פונה לחוקרי חינוך, חברה ומרחב ולארגונים חברתיים וסביבתיים שונים בנגב, ומעודד אותם לקחת חלק ביצירת שיח משותף, על ידי עריכת ימי עיון וכנסים, חקירה משותפת וכתיבה. לבניית תשתית מחקרית עצמאית פונה מרכז החקר וכותב הצעות מחקר לקרנות מחקר רלבנטיות.
 
  פעילויות 2013/14: 
במהלך שנת החלוץ קיים מרכז החקר המקום - מרחב משמעותי ללמידה שלושה מושבי הרצאות בכנסים שונים (שני מושבים בכנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית – דצמבר 2013, בר-אילן ומושב אחד בכנס האיכותני השישי של המרכז הישראלי לשיטות מחקר איכותניות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ינואר 2014). במסגרת זאת הוצגו 10 מחקרים (מהם מחקרים אקדמיים בשלים ומחקרים פרוטו-אקדמיים), אשר הציפו את החשיבות ואת הפוטנציאל המחקרי הגלומים בנקודת המבט המרחבית-חינוכית הייחודית של המרכז. שלוש הצעות מחקר הוגשו לקרנות שונות מתוכן התקבלה הצעת המחקר הבאה - לקראת חקלאות בת-קיימא: תפיסות ועמדות ביחס לחקלאות במרחב הכפרי המשתנה של צפון/מערב הנגב. המחקר תוקצב בסכום של 12,000$ ויצא לדרך ביולי 2014.