אודות המרכז

 

המרכז לקידום ההוראה במכללת קיי פתח את שנתו השנייה בסימן למידה. רציונל המרכז ופעולותיו נידונות בוועדת היגוי מלווה המורכבת מחברי סגל הקשורים לשירותים שונים הניתנים למרצים במכללה.

מטרת המרכז היא לתת מענים לכלל המרצים במכללה בנושאים פדגוגיים, בהערכת סטודנטים, בבניית מבחנים, בהתמודדות עם סוגיות ואירועים בכתה, במתן סיוע בניתוח משובי הוראה, בבנייה של מערכי מחקר אודות תהליכי הוראה ובשמירה על איכות אקדמית.

המרכז פועל כרשת אנושית המורכבת מיחידות עבודה שונות במכללה הנותנות מענה בתחומים השונים כמו רשות המחקר והערכה, המיח"ם, איתקה., ספרייה, המרכז למוטיבציה, המרכז לשפה העברית, המרכז לשפה הערבית, דיקאנט הסטודנטים, המרכז לפדגוגיה חדשנית. מרצים יוכלו (ויוזמנו לעשות כן) להציע נושאים שמעסיקים אותם עצמם או את הצוותים שלהם ולתכנן יחד מפגש/ים שיתנו במה לשיח עמיתים, ללמידה ממומחים חיצוניים, לתכנון מחקרים על עבודתם ולהבעת המחקר לכתיבה.

המרצים מוזמנים ליצור קשר ולשלוח הצעות לד"ר יהודית זמיר

דואר אלקטרוני: teaching@kaye.ac.il

טלפון במשרד: 08-6402851

נייד: 054-4929974

חדר: 315

  individual
 

ועדת ההיגוי של המרכז

     
     
     

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save