רישום למכינה תשע"ט

החלה ההרשמה למכינה לבגרויות ולמכינה ייעודית להוראה לתשע"ט

החלה ההרשמה לשנה"ל תשע"ט
במכינה
למסלולים של השלמת בגרויות
ומכינה ייעודית להוראה.

המעוניינים להירשם מוזמנים להתקשר ולתאם פגישה החל מ-1.5.18
בטל'- 08-6402727/8/9