משאבי צמיחה - היחידה לכניסה להוראה

       כרזות מתמחים במכללת קיי בשנים 2013-2009


היחידה ל"משאבי צמיחה" עוסקת בתמיכה ובליווי של גננות ושל מורים חדשים בשנות הכניסה להוראה: בשנת ההתמחות (סטאז'), בשנה הראשונה ובשנה השנייה בהוראה. כמו כן, היחידה מכשירה מורים חונכים ומלווים, במסגרת של קורסים ייחודיים.

 

היחידה מעניקה בכל שנה שירות לכ-600 מורים הנמצאים בתחילת דרכם בהוראה ומשמשת בית גם לכ-500 מורים מלווים וחונכים, הן במסגרת של קורסי הכשרה הן במסגרת של חניכה וליווי בפועל.

היחידה הוקמה בשנת תשע"ב והיא פועלת בשיתוף פעולה עם בית הספר להכשרה ועם בית הספר להתפתחות מקצועית, במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.

היחידה מושתתת על תפיסת רצף של פיתוח מקצועי, ומתן מענה לצרכים הייחודים של המורים בתחילת דרכם בהוראה. החזון שלנו הנו לתרום לגיבוש זהות של מורה אוטונומי, המאופיין בהכוונה עצמית, פרואקטיביות, יוזמה ויצירתיות, מורה בעל נטייה ויכולת להתבונן בכוחותיו ובמשאביו ולהתבסס עליהם בעבודתו. אנו משלבים בעבודתנו מספר גישות חינוכיות ותיאורטיות עדכניות וכלים ייחודיים, ביניהם: תיאורית ההכוונה העצמית, הפסיכולוגיה החיובית, למידה מהצלחות וחקר מוקיר (באמצעים נרטיביים), תהליכי אקספלורציה והתפתחות קריירה, ייצוג עצמי ומחקר פעולה.

 

triangel  מטרות על

  • קידום הבניית הזהות המקצועית והמוטיבציה האוטונומית של המורה.
  • צמצום השחיקה והנשירה ממקצוע ההוראה בשנים הראשונות של הכניסה להוראה.

triangel  מטרות היחידה

  • ללוות את המורה ברצף התפתחותי של הבניית הזהות המקצועית, במהלך שנות הכניסה להוראה.
  • להעצים את המכוונות העצמית של המורה: פיתוח מסוגלות, חיזוק תחושת השייכות וחיזוק תחושת האוטונומיה בהוראה.
  • ליצור מערך תמיכה ייחודי לתהליכי ההתפתחות המקצועית, בהמשך לשנות ההכשרה.
  • ליצור קהילייה מקצועית תומכת, המקיימת דיאלוג בין עמיתים, הבניית ידע ויצירת כלים, הנחוצים בתהליכי הכניסה לגן ולבית הספר.
 

triangel סגל היחידה

ד"ר חיה קפלן, ראש היחידה ורכזת תחום השנה הראשונה בהוראה

ענת קסלר, רכזת תחום התמחות בהוראה (סטאז')

ורדית ישראל, רכזת תחום חונכים

אסתי פיירסטיין, רכזת מורים מלווים בשנה הראשונה בהוראה

אברהים אלבדור, רכז תקשוב

מגי זלדין, מזכירת היחידה

כרמלה אוחיון, מזכירת היחידה

 
המנחים של שנת ההתמחות ושל השנה הראשונה בהוראה הם כולם מנחי קבוצות מקצועיים, בעלי ידע וניסיון בתחום הפדגוגי, בפיתוח זהות מקצועית ובליווי מורים בתהליכי התפתחות קריירה בהוראה.
 

הכנסו לדף הפייסבוק של היחידה - משאבי צמיחה